Cementy a maltoviny

Cement multibat

Akciová společnost Lafarge Cement

Imagekterá je součástí nadnárodní Skupiny Lafarge, patří mezi hlavní výrobce cementu v České republice. Výrobkové portfolio tvoří portlandské cementy, portlandské struskové cementy, portlandské směsné cementy, maltovinové pojivo Multibat PLUS a vápenec pro odsíření. Technologie a zařízení Lafarge Cement, a.s. se přibližují mezinárodním kritériím BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie). V posledních deseti letech investovala cementárna do této oblasti řádově miliardu korun. Při navyšování produkce chce Lafarge Cement, a.s. zachovat vysoký podíl substituce fosilních paliv alternativními. Cílem společnosti je dodávat odběratelům kvalitní výrobky, dodržovat principy trvale udržitelného vývoje a zvyšovat spolehlivost zařízení na 98-99%.

oficiální stránky LAFARGE

Maltoviny, stavební chemie

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

Imageje dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.

 

oficiální stránky WEBER

Firma Josef Haslberger KG

Image​V roce 1967 začala s výrobou suchých omítkových směsí. Dnes podniká firma pod názvem Hasit Trockenmörtel GmbH. Co začalo jako podnikání malé firmy, se časem vyvinulo na rozpínavou rostoucí skupinu. Centrála ve Freisingu ovládá dnes výrobu stavebnin v sedmi stavebních místech Eichenkofen, Regensburg, Schwarzenfeld, Kissing, Crossen, Nürnberg a Harburg. Podnikání s rozsáhlou paletou produktů je dnes uznávaným partnerem architektů, obchodníků, zpracovatelů i stavebníků a poskytuje svými výrobky kompletní program pro celou stavební sféru.

oficiální stránky HASIT

Společnost BALCHEM, s.r.o.

Imageto je především více než patnáctiletá praxe v oboru stavební chemie a letité profesionální zkušenosti z oblasti obchodu s produkty stavební chemie. Budoucí management v době zrodu myšlenky na založení společnosti nejprve důkladně analyzoval trh a potřeby stavebního segmentu v České republice a teprve na základě zjištění pozitivních tržních příležitostí se rozhodl založit výrobně-obchodní společnost BALCHEM, s.r.o. Po zhodnocení požadavků trhu a potřeb potenciálních odběratelů bylo vybráno cca 13 úvodních produktů stavební chemie, které byly testovány v odborných laboratořích a následně certifikovány. Tímto prvotním úspěšným krokem byl dán impuls k založení dnešní úspěšné společnosti.

oficiální stránky BALCHEM

Společnost BRALEP s.r.o.

Image​byla založena 1. 12. 1996. Výrobní program zahrnuje vývoj a výrobu stavební chemie pro podlahové systémy. Široký sortiment obsahuje penetrace, samonivelační vyrovnávací hmoty a opravné tmely, rychletuhnoucí stěrkové hmoty, těsnicí materiály, dále lepidla na koberce, PVC a další podlahoviny. Vlastní laboratoř se především zabývá vývojem nových výrobků, ale také nezbytnou kontrolou hotových produktů před expedicí, aby byla zaručena konstantní kvalita, která je doložena certifikáty výrobků. Zboží je dodáváno až na místo určení díky dobře propracované logistice a technickému parku. Operativními závozy se pravidelně předzásobují výrobky Bralep sklady v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Své zákazníky pravidelně informujeme o nových výrobcích a zaškolujeme je na práci s těmito výrobky. Každým rokem jsou prezentovány výrobky pod značkou Bralep na mezinárodním stavebním veletrhu IBF v Brně.

oficiální stránky BRALEP

MASTERsil

ImageDONAUCHEM je jeden z hlavních distributorů chemikálií zaměřených na střední Evropu. Skupina Donauchem je zastoupena v Polsku, České republice, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.

Díky dobrým znalostem a zkušenosti našich pracovníků jsme schopni úspěšně zavádět nové produkty do našeho portfolia a získávat pro ně nové zákazníky.

oficiální stránky MASTERsil